مرداب شمالی برای پورپیرار !

چند روزی از انتشار یادداشت (مشتی خاک بر دهان پورپیرار (1): آن شمال افسانه ای) نگذشته که دوستان رفیق ناصر را دچار شک و تردید کرده است. یکی از آنها به نام مهرناز نصریه دست به دامان استاد دیپلمه می شود تا معجزاتی کرده بابل را شمالی گرداند (آمین!).

او برای پورپیرار می نویسد:

نويسنده: مهرناز نصریه               يکشنبه 29 مرداد1385 ساعت: 2:52

سلام جناب استاد واقعا با یک مقاله مرا که اطلاع اندکی از تصوف و عرفان داشتم ازخواب و خیال بیدار کردید. متنی را میخواندم که علاقمند شدم درباره بابل قدیم و موقعیت جغرافیایی آن نسبت به همسایگانش و بخصوص اورشلیم و یهودیان بیشتر بدانم. قبلا از راهنمایی شما ممنونم. ضمنا تا این موقع صبح روی شاهنامه کار میکردم.

رفیق ناصر که می داند پته اش بد جوری بر آب داده شده، برای ماست مالی کردن قضیه و خارج کردن پیروانش از تردید، پاسخی کوبنده نوشته است که الحق به جای من، خودش را نابود کرد. جغرافیدان معروف پروفسور مدرسه نرفته ناصر پورپیرار می فرماید:

نويسنده: ناصر پورپیرار                        يکشنبه 29 مرداد1385 ساعت: 7:53

خانم نصریه. بابل نام یک امپراتوری بسیار کهن، قدرتمند و وسیع است، که پایتخت آن را نیز به همین نام خوانده اند. از بغاز کوی در ترکیه تا اور در حوالی کویت کنونی، الواح بابلی یافت شده و برخیحد شمالی بابل کهن را تا کناره های جنوبی دریای سیاه و مرز ارمنستان امتداد داده اند، مطلبی که در کتاب الواح بابلی نیز قید شده است. بدین ترتیب بابل و آشور بر سراسر قسمت شمال و اکد و بابل بر قسمت های جنوبی بین النهرین مسلط بوده اند. می توانم حدس بزنم که چه متنی را خوانده اید و بدانید بابل کهن از سوریه و لبنان نیز شمالی تر بوده است، چه رسد به اورشلیم یا جروزآلم، که در دهانه ی صحرای سیناست، ول حتی اگر بابل را در محدوده ی بغداد کنونی نیز قرار دهیم، باز هم نسبت به اورشلیم شمالی تر است. این مطلب پیچیده ای نیست و هر صاحب چشمان سالمی می تواند در نقشه های دقیق، موقعیت اورشلیم و بغداد را با هم مقایسه کند و یادتان باشد که ما در تهران به آمل و حتی شمیران می گوییم: شمال. بنا بر اینشمال نامیدن امپراتوری بابل از سوی رابی های یهود، بسیار طبیعی و درست است. فلک زده هایی مطلقا بی سواد، شش سال بعد از انتشار کتاب هخامنشیان و پس از عرضه ی پنجاه مدخل جدید، که سراپای تاریخ جهان باستان یهود نوشته را به هم ریخته و رسوا کرده است، تازه به فکرشان رسیده، به غلط بابل را نسبت به اورشلیم جنوبی تر بیانگارند!!! این حد اکثر توان آن ها در مقابله با مجموعه ای است که سه امپراتوری قلابی ساخت یهود را برچیده، داریوش و کورش را از شرق میانه بیرون رانده و اثبات کرده است که تنها سرپناه آن ها یعنی تخت جمشید نیز نیمه کاره به خود رها شده است. حقه بازان را به خودشان واگذارید و به کار موثرتان بر روی شاهنامه برسید که به گمانم کند انجام می شود

چند بار پرسش مهرناز نصریه را بخوانید. به پاسخ پورپیرار هم دقت کنید. واقعا که پاسخی کوبنده به یادداشت قبلی بنده داده اند!

همانگونه که به یاد دارید در یادداشت قبل به قضیه شمالی بودن قوم کوروش بر اساس تورات پرداختیم. در آنجا دیدید که در کتاب ارمیا و حزقیال، محل تبعید قوم یهود (بابل) شمالی ذکر شده است و آشکارا از بابلیها به عنوان قومی شمالی یاد شده است. پورپیرار بر اساس همین «شمال» ذکر شده در تورات قوم کوروش را در کتابهایش شمالی معرفی می کرد، ولی بررسی دقیق کتاب ارمیا نظریه او را بر باد داد.

او در پاسخ به مهرناز تلاش می کند افتضاح پیش آمده را به هر شکلی جمع و جور کند. پورپیرار به همان شیوه همیشگی دست به آشوبگری می زند و در همان خط اول برای پریشان کردن ذهن مهرنازِ بیچاره می گوید: بابل نام یک امپراتوری ، تا به خیال خود از دامی که در آن افتاده، محل فراری برای خود پیدا کند. برای اینکه خیال این پیرمرد را راحت کنم، این نقشه را برایتان می گذارم تا بهتر از وسعت امپراتوری بابل آگاه شوید:

نقشه1. امپراتوری بابل

در این تصویر شما وسعت امپراتوری بابل را می بینید شاید هم کمی بزرگتر از آن چیزی باشد که رفیق ناصر قصد توضیح آن را دارد. پورپیرار تلاش دارد شهر بابل را با امپراتوری بابل عوض کند. و بگوید که نظر تورات، امپراتوری بابل بوده است نه شهر بابل! بدین وسیله و با اشاره به وسعت امپراتوری بابل و تاکید بر بخشهای شمالی آن، می خواهد بگوید که چون بخشهایی از امپراتوری بابل از اورشلیم شمالی تر است، پس شمالی خواندن آن کاملا درست است. حال اگر محل تبعید یهود را به جای شهر بابل، امپراتوری بابل در نظر بگیریم، در مقایسه ی شهر اورشلیم و امپراتوری بابل این پرسش پیش می آید چرا بابل را جنوبی نخوانیم؟!

جالب اینجاست که مدعی است: بابل کهن از سوریه و لبنان نیز شمالی تر بوده است. خود در نقشه1 به موقعیت سوریه (Syria) نگاه کنید آیا سوریه بالاتر است یا بابل؟ واقعا او خود را به خنگی زده است. شاید هم در ذات خنگ باشد و ما به اشتباه فکر می کنیم خودش را به خنگی زده است!

و باز مینالد که: بنابراین شمال نامیدن امپراتوری بابل از سوی رابی های یهود، بسیار طبیعی و درست است.حال بر اساس شیوه مورد تایید ناصر پورپیرار به نقشه2 نگاه کنید و به نتیجه ی کاربرد این روش بخندید.

نقشه2: ایران و کشورهای اطراف آن

اگر قاعده رفیق ناصر را در جهات جغرافیایی بپذیریم، به دلیل اینکه بخشهایی از ایران، شمالی تر از پاکستان است، پس ایران در شمال پاکستان قرار دارد! و به همان استدلال ایران در جنوب ترکیه! اگر به همین شکل بخواهیم ادامه بدهیم استان آذربایجان غربی و استان ادربیل در شمال آذربایجان شرقی قرار دارند!

بنابراین، حتی با عوض کردن شهر بابل با امپراتوری بابل هم استدلال کشکی رفیق ناصر به جایی نخواهد رسید. پورپیرار می گوید: هر صاحب چشمان سالمی می تواند در نقشه های دقیق، موقعیت اورشلیم و بغداد را با هم مقایسه کند. با این حرفش موافق هستم! با چشمهای باز به نقشه1 نگاه کنید و ببینید که شهر بابل (به قول رفیق ناصر در محدوده ی بغداد کنونی) در شمال اورشلیم است؟!! حتی کودن ترین ذهن ها هم می­توانند بفهمند که بابل در شرق اورشلیم است ولی ظاهرا رفیق ناصر فهمش کمتر از این حرفهاست.

در ادامه رهنمودهای روشنگرشان پیچ دو پشتک جانانه ای زده، مدعی می شود: به غلط بابل را نسبت به اورشلیم جنوبی تر بیانگارند!!!. در اینجا موذیانه تلاش دارد بگوید که ما مدعی جنوبی بودن بابل هستیم! عجیب اینجاست که پس از این جمله، خودِ رفیق ناصر کلی هم تعجب کرده است. احتمالا از دروغی که گفته تعجب کرده است. در متن یادداشت من هرگز چنین موضوعی مطرح نشده است. احتمالا این را هم از کارگاه دورغ سازی خود بیرون آورده است.

من و دوستان مدعی شرقی بودن بابل هستیم نه جنوبی بودن آن. تازه ما که نمی گوییم بابل در شمال است این تورات، یگانه منبع بی تحریف پورپیرار است که چنین می گوید و باعث هوا شدن نظرات قلابی رفیق ناصر شده است.

بهتر بود پورپیرار می نوشت: به غلط بابل را نسبت به اورشلیم شرقی بیانگارند. که اگر چنین می نوشت مهرناز خانم می پرسید مگر بابل قلب شرق میانه نبود؟!

آری! هر ذهن کوچکی و هر خردسالی که تازه جهات جغرافیایی را یاد گرفته است می تواند با نگاه به یک نقشه ساده متوجه شود که بابل در شرق اورشلیم قرار گرفته است و تورات در این مورد اشتباه کرده است.

پورپیرار با آگاهي از عمق افتضاحی که در آن گیر کرده، به کمک تورات آمده و مدعی می شود که: بنابراین شمال نامیدن امپراتوری بابل از سوی رابی های یهود، بسیار طبیعی و درست است. ولی با این دست و پا زدنها بیشتر در مردابی که در آن گیر افتاده فرو خواهد رفت.

شاید پورپیرار کند ذهن و فراموش کار باشد، ولی من و دوستانم اینگونه نیستیم. او می گوید که تورات در شمالی خواندن بابل اشتباه نکرده است. حال این جمله را که در یادداشت قبل هم آورده ام بخوانید و مشتی خاک را آماده کنید تا بر دهان پورپیرار بریزیم تا فکر نکند همه مثل خودش نفهم هستند.

در باب 47 کتاب ارمیا یک شمال بسیار جالب هست که خواب خوش پورپیرار را پریشان خواهد کرد. در این باب در مورد حمله مصر به فلسطین صحبت می شود.

پيش از آنكه سپاه مصر، شهر فلسطينی غزه را تصرف کند، خداوند اين پيغام را درباره فلسطينيان به من داد: بنگريد! از سوی شمال سيلی می آيد، مانند رودی که طغيان کرده باشد! سيل می آيد تا سرزمين فلسطينيان و هر چه در آن است، و شهرها و مردمانش را از ميان ببرد. مردم و ساکنين آنجا از ترس و وحشت، فرياد خواهند زد و گريه و زاری خواهند نمود (عهد عتیق، ارمیا،  1و2 :47).

همانگونه که می بینید! در تورات، مصر در شمال فلسطین قرار دارد! باز هم می خواهم که به نقشه1 نگاه کنید. کدام انسان کم عقلی حرف تورات را قبول می کند که مصر در شمال فلسطین است؟! آيا به قول خودش باز هم رابي هاي يهودي درست عمل کرده اند؟!

پورپیرار بهتر است در جواب دادن کمی دقت کند تا گند کار بیش از این در نیاید. وگرنه خدای ناکرده همه می فهمند که فقط دیپلم دروغگویی دارد. بهتر است کمتر دروغ بگوید تا کمتر دچار مشکل شود. در انتها پیامی برای پانترکها دارم حقه باز را به خودش واگذارید! او رو به موت است.

صبر پیشه کنید، تا درماندگی او را ببینید.

والله مع الصابرین

======================================================

++ نگاهی به ادعاهای ناصر پورپیرار در باره سلمان فارسی (خردنامه همشهری– امرداد ۸۵)

++   پاسخ کوبنده دکتر ترکي به جوابيه فرار گونه پورپيرار (خردنامه همشهری– شهريور ۸۵)

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: